Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                                                        
ZAWIADOMIENIE
 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POKOJU

Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2006


     Na podstawie art.19 ust.3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju informuje, że w związku ze zgłoszeniem  do składu Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 w Pokoju i nr 4 w Domaradzu  liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład Komisji, Komisje zostaną powołane     w drodze publicznego losowania.


Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Gminnej Komisji Wyborczej w siedzibie Komisji w dniu 18 października 2006 r. o godz. 1500


Przewodnicząca Gminnej Komisji    

Wyborczej w Pokoju          

Ewa Lizak                informację wytworzył(a): Ewa Lizak
za treść odpowiada: Ewa Lizak
data wytworzenia: 16.10.2006 r.
Wersja XML