Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 20 października 2006 r.


Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

z dnia 20 października 2006 r.,

 

w sprawie ustalenia składów komisji obwodowych w wyborach  do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach Wójta Gminy Pokój

 

 

Na podstawie art. 18  ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547    z późn. zm.)  Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się następujące składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. :

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Ładzy:

 1. Paweł Szydłowski
 2. Ewa Wyrwał
 3. Katarzyna Kucharska
 4. Danuta Rzadkowska
 5. Barbara Lechowska
 6. Natalia Pramor
 7. Anna Żołnowska
 8. Stanisław Łaskawski
 9. Teresa Krysiak

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą  w Pokoju:

 1. Milena Kołodziej
 2. Marianna Staszków
 3. Regina Baran
 4. Irena Kowalska
 5. Anna Sygulka
 6. Anna Łakomska
 7. Katarzyna Trojanowska
 8. Krzysztof Cygan
 9. Bogusława Mudry

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Zieleńcu:

 1. Krystyna Sobczak
 2. Jolanta Machynia
 3. Beata Szramowska
 4. Barbara Jarząbek
 5. Milena Stawarska
 6. Ewa Stępień
 7. Ewa Ryniak
 8. Zofia Walczak
 9. Halina Jaworska

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Domaradzu:
 1. Małgorzata Aberbuch
 2. Agata Goławska
 3. Lucyna Klimas
 4. Manuela Schwientek
 5. Violetta Łuczak
 6. Magdalena Rupental
 7. Renata Łakomska
 8. Paweł Hnat
 9. Krystyna Łakoma

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Dąbrówce Dolnej:

 1. Krzysztof Serafin
 2. Marcelina Krocz
 3. Magdalena Łakomy
 4. Małgorzata Niwa
 5. Józef Podpora
 6. Ewelina Rupental
 7. Franciszka Ptaszek
 8. Karolina Dobrowolska
 9. Małgorzata Konat

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Zawiści:

 1. Grzegorz Siwiec
 2. Janusz Sowa
 3. Lidia Wojciechowska
 4. Lidwinia Chermuła
 5. Krystyna Żurecka
 6. Jan Korzeniewicz
 7. Longin Ciesielski
 8. Anna Dobrowolska
 9. Anna Chrzan

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji    


Wyborczej w Pokoju            


Ewa Lizak                   
informację wytworzył(a):

Ewa Lizak
za treść odpowiada: Ewa Lizak
data wytworzenia: 20.10.2006

 

 

 

Wersja XML