Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Pokoju z dnia 23 października 2006 r.


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Pokoju z dnia 23 października  2006 r.

 

O przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy w Pokoju zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

 

Na podstawie art. 64o ust. 8  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 W dniu 23 października 2006 r.  dokonano losowania dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Gminy w Pokoju.

W wyniku losowania listom kandydatów o których mowa w art. 64o ust.7  ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przyznano następujące numery:

 

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji    

Wyborczej w Pokoju            

Ewa Lizak                    informację wytworzył(a): Ewa Lizak
za treść odpowiada: Ewa Lizak
data wytworzenia: 23.10.2006 r.
Wersja XML

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel. 77 469-30-80
fax 77 469-30-80 wew. 22
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12720320
w tym miesiącu: 111593
dzisiaj: 708

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1