Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju


Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

z dnia 24 października 2006

 

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pokój

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

 

 

1.

BARTOŃ Wacław Franciszek,

lat 49, wykształcenie średnie techniczne, zam. Pokój

zgłoszony przez KW "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ POKOJU"

nie należy do partii politycznej

 

2.

ZAJĄC Barbara,

lat 49, wykształcenie średnie, zam. Pokój

zgłoszona przez KW STOWARZYSZENIE "POKÓJ" OPP

członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

3.

ZIMOCH Jan Antoni,

lat 59, wykształcenie średnie, zam. Pokój

zgłoszony przez KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

nie należy do partii politycznej

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Ewa Lizak

 

 informację wytworzył(a): Ewa Lizak
za treść odpowiada: Ewa Lizak
data wytworzenia: 24.10.2006
Wersja XML