Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 24.11.2022

Pokój, 28.11.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Przetargi na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, odbyły się w dniu 24.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Pokoju

1. Rodzaj Przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

A) dz. nr 72 a.m. 1 obręb Lubnów, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00029909/1

działka nr 72 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Lubnów gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. Wiejskiej 23. Wieś położona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz czterema budynkami gospodarczymi, wymagającymi rozbiórki. Teren w części ogrodzony. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami i obecnie wysokimi trawami. Wzdłuż działki od ulicy Wiejskiej przebiega napowietrzna linia energetyczna, za budynkiem w północnej części działki oraz częściowo wzdłuż południowej i wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa. Przez środek działki przebiega rów przydrożny. Na działce zlokalizowane jest przyłącze energetyczne linią napowietrzną do budynku gospodarczego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działki położone na obszarze oznaczonym jako D - tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności, zabudowa mieszkaniowa.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

48 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 80 000,00

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Pani Marta Trela

B) dz. nr 165 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071713/9

 działka nr 165 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Domaradzka Kuźnia gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. 1 Maja 3. Wieś położona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie”. Zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 72m2, składających się z dwóch izb na parterze oraz poddasza, stan obiektu awaryjny. Teren nieogrodzony. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski, dobrze nasłoneczniony. Teren działki porośnięty jest drzewami oraz w większej części miotłą zbożową. Wzdłuż działki od ulicy 1 Maja przebiega napowietrzna linia energetyczna, za budynkiem w północnej części działki oraz częściowo wzdłuż południowej i wschodniej granicy przebiega sieć wodociągowa oraz w pobliżu wschodniej części działki znajduje się studnia z zamontowaną pompą ręczną. Wzdłuż południowej części działki przebiega napowietrzna linia telefoniczna. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działki położone na obszarze oznaczonym jako - tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności, zabudowa mieszkaniowa.

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

65 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Przetarg ustny ograniczony na nabycie prawa własności:

A) dz. nr 212 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00083241/6

działka nr 212 a.m. 2 położona jest w miejscowości Fałkowice, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny rolne, (na pow. ok. 0,3559ha) w części pod tereny działalności gospodarczej (na pow. ok. 0,3541ha), w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Stanowi wąski pas terenu drogi gruntowej, na pow. ok. 751m2 występuje nawierzchnia z płyt betonowych drogowych prefabrykowanych o wym. 3,00 × 1,00 m, prowadząca od drogi dojazdowej położonej w terenach produkcyjnych do obiektów produkcyjnych-hodowlanych i dalej pozostała nawierzchnia jest gruntowa. Otoczenie terenu stanowią grunty rolne głównie RV,RVI o bardzo niskich klasach bonitacyjnych, w zasięgu zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, produkcyjna. Dojazd do przedmiotowej działki z drogi o nawierzchni asfaltowej z jednej strony i z betonowej z drugiej. Teren działki w miarę równy, dość dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt nieregularny. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium w części pod tereny rolne, (na pow. ok. 0,3559ha) w części pod tereny działalności gospodarczej (na pow. ok. 0,3541ha), w ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako droga. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ponadto powyższa działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”

Obciążenia nieruchomości – brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

2.Cena wywoławcza nieruchomości:

79 000,00 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 80 000,00

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Państwo Anna i Waldemar Cieplik