Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pokój

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pokój.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.pdf (144,77KB)
 

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 05.10.2022.pdf (104,15KB)
 

PDFInformacja o kwocie zamówienia 05.10.2022.pdf (95,55KB)
 

PDF2022-09-22 wyjaśnienia SWZ, zmiana SWZ, TZO-1.pdf (239,54KB)
PDFSprawozdanie finansowe szpitala za 2020 r..pdf (1,74MB)
PDFSprawozdanie finansowe szpitala za 2021 r..pdf (1,71MB)
PDFSprostowanie 2022-OJS182-516092-pl.pdf (138,67KB)
DOCXSWZ- tj. po modyfikacji z dnia 21.09.2022.docx (163,08KB)
PDFZaświadczenie US.pdf (169,67KB)
PDFZaświadczenie ZUS.pdf (37,88KB)
XLSXZestawienie Nr 1 – zestawienie kredytów i pożyczek.xlsx (141,95KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (152,00KB)
 

Specyfikacja:PDF2022-08-31 SWZ-kredyt Gmina Pokój.pdf (513,25KB)
Załączniki do SWZ:

DOCXZałącznik-Nr-1-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowego.docx (23,82KB)
XLSZałącznik-Nr-2-do-SWZ-Szczegółowy sposób wyliczenia ceny-1.xls (30,00KB)
DOCXZałącznik-Nr-3-SWZ-Harmonogram-spłaty-rat.docx (10,20KB)
DOCXZałącznik-Nr-4b-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia-art.-5k-rozporządzenia-833_2014.docx (17,23KB)
PDFZałącznik Nr 4 - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)..pdf (77,00KB)
XMLZałącznik Nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml.xml (92,26KB)
DOCXZałącznik-Nr-5-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-Wykonawcy-w-zakresie-art.-108-ust.-1-pkt-5-ustawy-Pzp-o-braku-przynależności-do-tej-samej-grupy-kapitałowej.docx (15,55KB)
DOCXZałącznik-Nr-6-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-Wykonawców-wspólnie-ubiegających-się-o-udzielenie-zamówienia.docx (15,32KB)
DOCZałącznik-Nr-7-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-oświadczenia-Wykonawcy-o-aktualności-informacji-zawartych-w-oświadczeniu-o-którym-mowa-w-pkt-8.1-SWZ.doc (28,00KB)
DOCXZałącznik-Nr-8-do-SWZ-Identyfikator postępowania na miniPortalu.docx (12,63KB)
 

 

Załącznik nr 9:
PDFRB 27 -2019.pdf (508,13KB)
PDFRB 27 -2020.pdf (508,68KB)
PDFRB 27 -2021.pdf (511,55KB)
PDFRB 27 -2022.pdf (498,74KB)
PDFRB 28 -2020.pdf (746,41KB)
PDFRB 28 -2021.pdf (772,46KB)
PDFRB 28 -2022.pdf (769,80KB)
PDFRB 28-2019.pdf (740,10KB)
PDFRB N -2019.pdf (278,43KB)
PDFRB N -2020.pdf (278,55KB)
PDFRB N -2021.pdf (277,59KB)
PDFRB N -2022.pdf (277,38KB)
PDFRB NDS -2019.pdf (285,41KB)
PDFRB NDS -2020.pdf (279,20KB)
PDFRB NDS -2021.pdf (279,22KB)
PDFRB NDS -2022.pdf (279,23KB)
PDFRB Z -2019.pdf (296,01KB)
PDFRB Z -2020.pdf (296,22KB)
PDFRB Z -2021.pdf (297,95KB)
PDFRB Z -2022.pdf (295,06KB)
 

Załącznik nr 10:

PDFuchwała-kredyt.pdf (275,12KB)
 

Załącznik nr 11:

PDFUchwała nr IX.50.2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pokój.pdf (192,22KB)
PDFZaświadczenie GKW o wyborze Wójta 2018.pdf (135,30KB)
 

Załącznik nr 12:

PDFSKM_C250i22083010100.pdf (134,15KB)
 

Załącznik nr 13:

XLSXKopia Informacja o zobowiązaniach na dzień 30-06-2022 r.xlsx (141,95KB)
XADESKopia Informacja o zobowiązaniach na dzień 30-06-2022 r.xlsx.xades (4,69KB)
 

Załącznik nr 14:

PDFZałącznik nr 14.pdf (716,00KB)
 

Załącznik nr 15:

PDFSKM_C250i22083010150.pdf (2,17MB)