Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Pokój”, w systemie zaprojektuj-wybuduj, przy udziale środków z RFIL


PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.06.2022.pdf
 

Informacja z otwarcia: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja: PDFInformacja o kwocie zamówienia.pdf
 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

SWZ: DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia-1.doc
 

Załączniki do SWZ:

DOCXZalacznik-nr-3-do-swz-wzor-formularza-ofertowego.docx
DOCXZalacznik-nr-4-do-swz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx
DOCXZalacznik-nr-5-do-swz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx
DOCXZalacznik-nr-6-do-swz-wzor-oswiadczenia-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia.docx
DOCXZalacznik-nr-7-do-swz-wzor-wykazu-robot-budowlanych.docx
DOCXzalacznik-nr-8-do-swz-wzor-wykazu-osob.docx
DOCzalacznik-nr-9-do-swz-projekt-umowy Przydomowe oczyszczalnie FIL-2-1.doc
DOCXZalacznik-nr-10-do-swz-identyfikator-postepowania.docx
DOCXoswiadczenie-wykonawcy-rodo.docx
DOCzal_zobowiazanie_podmiotu_udost_zasoby.doc

Dokumentacja techniczna:

PDFMapy.pdf
PDFProgram funkcjonalno-użytkowy.pdf
PDFZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.pdf
 

Wersja XML