Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy d dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)Wójt Gminy Pokój informuje, że w 2021 r. w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł następującym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:

1) umorzenia:

 • L. p.

  Imię i nazwisko/Nazwa

  Kwota
  umorzenia

  Przyczyna umorzenia

  1.

  Tomasz Bitner

  16 946 zł

  Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nałożone w związku z pandemią covid-19

  2.

  Edward i Danuta Rzadkowscy

  532 zł

  Utrata możliwości zarobkowania

  3.

  Naukowo-Badawcze Centrum Rozwoju Soi „AgeSoya” Sp. z o. o.

  17 838 zł

  Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nałożone w związku z pandemią covid-19

2) odroczenia:

 • L. p.

  Imię i nazwisko

  Kwota

  Odroczenia

  Przyczyna odroczenia

  1.

  Tomasz Bitner

  8 315,27 zł

  Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nałożone w związku z pandemią covid-19

3) rozłożenie na raty: nie udzielono

 

Pokój, dnia 29.04.2022 r.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając