Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pokoju

Zamówienie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych


Ogłoszenie:PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

Informacja: PDFUnieważnienie postępowania 28.04.2022.pdf
 

Informacja:PDFInformacja o kwocie zamówienia 28.04.2022.pdf
 

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie o Zamówieniu 13.04.2022.pdf

SWZ:
DOCSpecyfikacja-warunkow-zamoweinia 04_2022_.doc
 

Załączniki do SWZ:

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCzalacznik-nr-9-do-swz-projekt-umowy.doc
DOCXoswiadczenie-wykonawcy-rodo.docx
DOCXZalącznik_Nr_10_do_SWZ_-_Identyfikator_postępowania_na_miniPortalu.docx
 

Dokumentacja techniczna:

ZIPdokumentacja techniczna.zip
 

Wersja XML