Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mieszkańców z terenu gminy Pokój od 1.01.2022 do 31.12.2022

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mieszkańców z terenu gminy Pokój od 1.01.2022 do 31.12.2022


Ogłoszenie:PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

Informacja:PDFUnieważninie postępowania 09.12.2021.pdf
 

Informacja:PDFOdrzucenie oferty Ekowod.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 30.11.2021.pdf
 

Informacja:PDFInformacja o kwocie zamówienia 30.11.2021.pdf
 

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA i TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Ogłoszenie: PDFZmiana Ogłoszenia 23.11.2021.pdf

DOCModyfikacja specyfikacja-warunkow-zamoweinia_10_2021.doc

DOCXZałącznik nr 9 Projekt Umowy -Aktualizacja.docx
PDFPytanie od Wykonawcy.pdf
 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie o zamówieniu 18.11.2021.pdf

SWI: DOCspecyfikacja-warunkow-zamoweinia_10_2021.doc
Załączniki:

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCzałącznik nr 7 do SWZ ośwaidczenie potwierdzające miejsca zagospodarowania.doc
DOCXZałącznik nr 9 Projekt Umowy.docx
DOCXoswiadczenie-wykonawcy-rodo.docx
DOCXZalącznik_Nr_10_do_SWZ_-_Identyfikator_postępowania_na_miniPortalu.docx
 

Wersja XML