Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna o długości 1953,00 m – II etap o długości 1136,00 mb

Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Krogulna o długości 1953,00 m – II etap o długości 1136,00 mb


Ogłoszenie:PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 14.12.2021.pdf
 

Informacja o wyborze:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Informacja:PDFInformacja z otwarcia ofert 22.11.2021.pdf
 

Informacja:PDFInformacja o kwocie zamówienia 22.11.2021.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu 05.11.2021.pdf


SWZ: DOCspecyfikacja-warunkow-zamoweinia_II etap Krogulna Siedlice.doc


Załączniki do SWZ:

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCZałącznik Nr 9 do SWZ - Projekt umowy.doc
DOCXZalącznik_Nr_10_do_SWZ_-_Identyfikator_postępowania_na_miniPortalu.docx
DOCXOswiadczenie-wykonawcy-rodo.docx


Dokumentacja techniczna:

ZIPRemont drogi 101614 O II etap.zip
 

Wersja XML