Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w miejscowości Pokój w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja w miejscowości Pokój w ramach
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Ogłoszenie o wyniku postępowania: PDFOgłoszenie o wyniku postępowania 19.11.2021.pdf
 

Informacja o unieważnieniu:PDFUnieważninie postępowania 19.11.2021.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 18.11.2021.pdf
 

Informacja:PDFInformacja o kwocie zamówienia 18.11.2021.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

SWZ: DOCspecyfikacja-warunkow-zamoweinia_11_2021.doc


Załączniki do SWZ:

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCZałącznik Nr 9 do SWZ - Projekt umowy-1.doc
DOCXZalącznik_Nr_10_do_SWZ_-_Identyfikator_postępowania_na_miniPortalu.docx
DOCXoswiadczenie-wykonawcy-rodo.docx
 

Dokumentacja techniczna:

PDFopis-techniczny-pzt Pokój przejscie dla pieszych.pdf
PDForganizacja ruchu.pdf
PDFprzedmiar.pdf
PDFrysunki.pdf
 

 

Wersja XML