Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup materiałów edukacyjnych (część I) i tablic magnetycznych (część II) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Przystani Karp we wsi Pokój - utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa Opolszczyzny”

                                                  

   Projekt pn. „Rozbudowa Przystani Karp we wsi Pokój - utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa  Opolszczyzny” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objęty Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".


Informacja o unieważnieniu: PDFunieważnienie.pdf


Informacja z otwarcia: PDFinformacja z otwarcia.pdf


Zapytanie ofertowe: DOCzapytanie-ofertowe.doc

Formularz oferty: DOCformularz-oferty.doc

Załącznik nr 2: DOCzałącznik nr 2.doc

Wzór umowy: DOCwzor_umowy.doc
 

Wersja XML