Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA na zakup fabrycznie nowego wyposażenia meblowego z podziałem na części w ramach projektu pn. „Rozbudowa Przystani Karp we wsi Pokój - utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa Opolszczyzny”

                                         

   Projekt pn. „Rozbudowa Przystani Karp we wsi Pokój - utworzenie Centrum Edukacji, Promocji i Tradycji Rybactwa  Opolszczyzny” realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność„ objęty Priorytetem 4 w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
 


Informacja o wyborze cz. III i unieważnienie cz. I i II: PDFinformacja o wyborze i unieważnienie.pdf


Informacja z otwarcia: PDFinformacja z otwarcia.pdf


zapytanie ofertowe: DOCzapytanie ofertowe.doc
 

formularz oferty: DOCformularz-oferty.doc
 

Załącznik nr 2: DOCzałącznik nr 2.doc
 

Wzór umowy: DOCwzor umowy.doc
 

Wersja XML