Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój lub zaświadczenie o braku planu miejscowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Podstawa prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Termin załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Informacje dodatkowe:

Formularze do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wersja XML