Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz utworzenie edukacyjnego ogrodu doświadczeń w Ładzy w ramach realizacji projektu Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona

Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz utworzenie edukacyjnego ogrodu doświadczeń w Ładzy w ramach realizacji projektu Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Ogłoszenie o wyniku postępowania :PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/65bfee18-f83d-4098-801c-dd753f304615


Unieważnienie postępowania:PDFUnieważnienie.pdf
 


Informacja: PDFInformacja z otwarcia ofert 22.03.2021 r.pdf
 


Informacja o kwocie na realizację zamówienia: PDFInformacja.pdf
 


Ogłoszenie o zamówieniu:PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

SWZ:DOCspecyfikacja-warunkow-zamoweinia_26_02_2021.doc
 

Załączniki:

DOCXZałącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCZałącznik Nr 9 do SWZ - Projekt umowy.doc
DOCXZalącznik_Nr_10_do_SWZ_-_Identyfikator_postępowania_na_miniPortalu.docx
DOCzal_zobowiazanie_podmiotu_udost_zasoby_pks_b.doc
DOCXOświadczenie-wykonawcy-RODO.docx

Dokumentacja projektowa:

PDFIS-projet zagospodarowania.pdf
PDFIS-projet zagospodarowania 2.pdf
PDFIS-projet zagospodarowania 3.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOpis techniczny-2.pdf
ZIPPROJEKT_BUD.ZIP
ZIPPROJEKT_WYKONAWCZY_cz.1.zip
ZIPPROJEKT_WYKONAWCZY_cz.2.zip
DOCXPRZEDMIAR.docx
 

Wersja XML