Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2020 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

WÓJT GMINY POKÓJ

 

Pokój, dnia 4 lutego 2021 r.

 

Informacja

o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2020 przez podmioty
wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2020 wobec organów Gminy Pokój nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, tj.:

  1. Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana – nie było.

  2. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową – nie było.

  3. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy podlegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Urzędzie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom – nie dotyczy.

  4. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie – nie dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając