Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2020 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

WÓJT GMINY POKÓJ

 

Pokój, dnia 4 lutego 2021 r.

 

Informacja

o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Pokój w roku 2020 przez podmioty
wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) informuję, że w roku 2020 wobec organów Gminy Pokój nie były podejmowane działania przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, tj.:

 1. Określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana – nie było.

 2. Wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową – nie było.

 3. Określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy podlegała ona na wspieraniu określonych projektów aktów normatywnych opracowanych w Urzędzie, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom – nie dotyczy.

 4. Określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie – nie dotyczy.

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

Wersja XML