Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa i montaż kotłów c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pokoju

Dostawa i montaż kotłów c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pokoju


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/112bb216-c89a-4bc1-92b8-b802a0915daa


Informacja:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


Informacja:PDFInformacja z otwarcia ofert 17.11.2020.pdf
 


Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=70e1dc5c-b8cb-4017-b3f2-c72d319396ec

Specyfikacja:DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia.doc
 

Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc
 

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx
Dokumentacja techniczna:

PDFKOTŁOWNIA POKÓJ- PRZEDMIAR.pdf
 

Wersja XML