Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SAMORZĄDOWYMI

Pokój, 16 października 2020 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA
DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SAMORZĄDOWYMI
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINNEJ

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój


Pokój, 30.10.2020 r.

INFORMACJA

    W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA ds. zarządzania projektami samorządowymi w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej informuję, że wpłynęła zgodnie z ogłoszeniem i w terminie tylko 1 oferta Pani Angeliki Paluch zam. w miejscowości Fałkowice. Nie złożono innych ofert. Oferta spełniła wymagania formalne. Kandydatka ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe. Pracodawca zamierza zatrudnić Panią Angelikę Paluch na okres 6 miesięcy.


Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój

Wersja XML