Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Stworzenie warunków do przetwarzania produktów rolnych i gospodarki leśnej poprzez utworzenie Stobrawskiego Centrum Produktu Lokalnego w Fałkowicach

Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Stworzenie warunków do przetwarzania produktów rolnych i gospodarki leśnej poprzez utworzenie Stobrawskiego Centrum Produktu Lokalnego w Fałkowicach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/208dde57-8425-47bf-b8ac-edcbefca92ab


Informacja o wyborze: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.12.2020.pdf
 


Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 21.10.2020.pdf
 


 

Pytania i odpowiedzi 2:PDFSKMBT_C22420101911510.pdf
 

Pytania i odpowiedzi 1:PDFPytania i Odpowiedzi do prztargu.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu:     https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c535e96a-bb5e-45eb-a316-6ef4521ffbd3

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia.doc

DOCWzór umowy.doc
 

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCXzalacznik-nr-8.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
 

Rysunek i opis:

 

PDFOpis Rysunku.pdf
PDFRysunek.pdf
ODTWyposażenie Inkubator-1.odt
 

Wersja XML