Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja warsztatów:rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020

                                                    

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów: rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/74082b33-73c7-4f15-aa63-66350a423f97

Wybór najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Informacja z otwarcia:PDFInformacja z otwarcia ofert 2.10.2020.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b808629-3183-442b-9eef-030fae428d17

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia: DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia 24.09.2020.docx

Załączniki:

DOCWzór oferty-nr-1-warsztaty.doc
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCzalacznik-nr-4.doc
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
 

Wersja XML