Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja warsztatów:rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest realizacja warsztatów: rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/29325dc2-ac38-4bd7-b5b8-896a573f259c

Informacja:PDFUnieważnienie postępowania.pdf


Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze.pdf
 


Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert 16.09.2020.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5b10527e-f8eb-4e2b-bcd7-fb0ff8e53547

SIWZ: DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia 109.2020.docx
 

Załączniki:
DOCWzór oferty-nr-1-warsztaty.doc
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCzalacznik-nr-4.doc
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
 

Wersja XML