Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XVII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 21.08.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-08-21 o godz. 15:00:25, a zakończono o godz. 16:40:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Jacek Marczak
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa
 15. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (16:05:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2019 rok (16:11:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2019 rok (16:14:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:22:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:27:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:31:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:33:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (16:36:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:39:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:39:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (16:40:23)

Wersja XML