Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XVI sesji w dniu 24.06.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-06-24 o godz. 15:01:04, a zakończono o godz. 17:38:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Tadeusz Baran
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pokój (15:11:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój (16:08:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju (16:10:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak (17:03:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” (17:04:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój (17:13:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (17:17:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:18:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (17:38:41)

Wersja XML