Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowicach Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałkowice

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Fałkowice


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/addb4874-02b6-4f9a-82c4-4262bb9eb818

Wybór najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Informacja: PDFInformacja z otwarcia ofert 26.06.2020.pdf

 

Pytania Wykonawcy: PDFOdpowiedzi na pytania 23.06.pdf
 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fc8ce709-d34b-457b-b8b7-b9226664d010

SIWZ:DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia_06_2020.doc

Umowa:DOCUMOWA wzór.doc

Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCXzalacznik-nr-7.docx
 


 

Wersja XML