Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 194/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - wyciąg gmina Pokój:

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Pokój:

w czwartek 18 czerwca 2020 r.:

w piątek 19 czerwca 2020 r.:

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Wersja XML