Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

Pokój, 4 czerwca 2020 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA
ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego
W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój


                                                                                                                                                      Pokój, 23.06.2020 r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na WOLNE STANOWISKO REFERENTA ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy  Pokój  w  Referacie Planowania  i Realizacji  Strategii  Gminy informuję, że wpłynęła zgodnie z ogłoszeniem i w terminie  tylko 1 oferta Pani Dominiki Wojczyk zam. w miejscowości Knieja.  Nie złożono innych ofert. Oferta spełniła wymagania formalne. Kandydatka ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe. Pracodawca zamierza  zatrudnić Panią  Dominikę Wojczyk na okres 6 miesięcy.

 

 

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

 

Wersja XML