Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”


Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f758f9d1-7a12-46d2-98e7-c2b97bf3486f

Wybór najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.06.2020.pdf

Informacja o odrzuceniu oferty:PDFOdrzucenie oferty 16.06.2020.pdf

Informacja:PDFInformacja z otwarcia ofert 15.06.2020.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=99ce9818-bdc4-410c-b959-b9e12746241d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCsiwz_-cz-1.doc
Wzór umowy:DOCXzalacznik-nr-6-wzór umowy-1_zkp.docx


 

Wersja XML