Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XV sesji w dniu 07.05.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-05-07 o godz. 15:00:51, a zakończono o godz. 15:42:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa
 14. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (15:08:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój (15:21:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (15:25:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Pokój, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (15:28:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (15:30:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 26 Lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” (15:31:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu (15:37:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (15:41:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:41:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (15:42:14)

Wersja XML