Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XIV sesji w dniu 26.02.2020 r

Imienny wykaz głosowań radnych

XIV sesja Rady Gminy Pokój - 26 lutego 2020 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2020-02-26 o godz. 15:00:38, a zakończono o godz. 17:14:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pokój (15:06:00)

Wyniki imienne:

odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:27:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:31:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pokój oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu (16:33:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu do szkół uczniów, wobec których Gmina Pokój nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu (16:36:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (16:38:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/324/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2014 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (16:40:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (16:43:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” (16:44:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:47:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:47:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (17:14:54)

Wersja XML