Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XIII sesji w dniu 22.01.2020 r

Imienny wykaz głosowań radnych

XIII sesja Rady Gminy Pokój - 22 stycznia 2020 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2020-01-22 o godz. 15:00:14, a zakończono o godz. 17:29:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt. 9 uchwały w sprawie przekazania według właściwości (15:11:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do komisji skrutacyjnej (15:16:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie nad powołaniem komisji skrutacyjnej (15:17:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (15:19:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (15:36:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2020 rok (16:03:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok (16:06:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok (16:10:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok (16:11:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2019/2020 (16:14:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/203/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój (16:17:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Pokój (16:18:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utworzenia Dziennego Domu Senior+ w Pokoju (16:19:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój (16:27:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (16:37:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:42:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:42:00)

Wyniki imienne:


Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości (16:44:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (17:29:13)

Wersja XML