Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na XII sesji w dniu 18.12.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

XII sesja Rady Gminy Pokój - 18 grudnia 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-12-18 o godz. 15:01:58, a zakończono o godz. 16:42:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:56:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:56:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 listopada 2019 r. (16:00:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (16:04:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (16:11:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (16:12:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój” (16:19:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój (16:21:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (16:24:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:26:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (16:28:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2020 (16:30:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:32:00)

Wyniki imienne:


Zakończono sesję (16:42:18)

Wersja XML