Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wystąpieniu o uzgodnienia

INFORMACJE O WYSTĄPIENIU O UZGODNIENIE PROJEKTU DECYZJI 

 

Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
 
                                                                                                                                                              Pokój, 25.11.2019 r.
SG.IV.6733.4.2019
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach 
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 – w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 106 kpa, przedkładam do uzgodnienia: projekt decyzji nr SG.IV.6733.4.2019 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 1 słupa 15 kV na działkach ewidencyjnych nr 212, 213, 1/1, 2/1,
627 k.m. 3, dz. nr 86, 56, 55 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój oraz na działkach
ewidencyjnych nr 18/2, 85, 86 k.m. 1 obręb Święciny, gmina Murów.

Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
                                                                                                       Pokój, dn. 25.11.2019r
SG.IV.6733.4.2019

Wójt Gminy Murów


Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 – w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 106 kpa, przedkładam do uzgodnienia w odniesieniu do obszarów przyległych
do pasa drogowego oraz uzgodnienie inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy z zainteresowanym wójtem:
projekt decyzji nr SG.IV.6733.4.2019 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 1 słupa 15 kV na działkach ewidencyjnych nr 212, 213, 1/1, 2/1, 627 k.m. 3, dz. nr 86, 56, 55 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój oraz na działkach
ewidencyjnych nr 18/2, 85, 86 k.m. 1 obręb Święciny, gmina Murów.
 


Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
                                                                                                     Pokój, 25.11.2019r
SG.IV.6733.4.2019
Starosta Powiatu Namysłowskiego
Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 5, 5a, 6 – w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 106 kpa, przedkładam do uzgodnienia:
projekt decyzji nr SG.IV.6733.4.2019 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 1 słupa 15 kV na działkach ewidencyjnych nr 212, 213, 1/1, 2/1, 627 k.m. 3, dz. nr 86, 56, 55 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój oraz na działkach
ewidencyjnych nr 18/2, 85, 86 k.m. 1 obręb Święciny, gmina Murów.
 


Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
                                                                                                                           Pokój, dn. 25.11.2019r.
SG.IV.6733.4.2019
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Opolu
Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 8 – w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) oraz art. 106 kpa, przedkładam do uzgodnienia: projekt decyzji nr SG.IV.6733.4.2019 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 1 słupa 15 kV na działkach ewidencyjnych nr 212, 213, 1/1, 2/1,
627 k.m. 3, dz. nr 86, 56, 55 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój oraz na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 85, 86 k.m. 1 obręb Święciny, gmina Murów.
 


Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
                                                                                                Pokój, dn. 25.11.2019r.
SG.IV.6733.4.2019
Geolog Wojewódzki
Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 5 – w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 106 kpa, przedkładam do uzgodnienia w odniesieniu do udokumentowanych wód podziemnych:
projekt decyzji nr SG.IV.6733.4.2019 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej ziemnej 15 kV wraz z ustawieniem 1 słupa 15 kV na działkach ewidencyjnych nr 212, 213, 1/1, 2/1, 627 k.m. 3, dz. nr 86, 56, 55 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna, gmina Pokój oraz na działkach ewidencyjnych nr 18/2, 85, 86 k.m. 1 obręb Święciny, gmina Murów.
 

Wersja XML