Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji w dniu 18.09.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

X sesja Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-09-18 o godz. 15:04:34, a zakończono o godz. 17:25:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jarosław Ciurla
 6. Jacek Gosławski
 7. Jerzy Jakubik
 8. Tomasz Krystosek
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój (15:06:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad dotyczącej punktów 9f i 9h pierwotnie ustalonego porządku obrad (15:13:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (16:21:00)

Wyniki imienne:


Głosowanie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej (16:25:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku (16:46:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (16:48:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:52:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (16:54:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (16:58:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec (17:01:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:05:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:06:00)

Wyniki imienne:

Wersja XML