Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko - podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego

Pokój, 15 lipca 2019 r.

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
podinspektora w Referacie Organizacyjnym
w Urzędzie Gminy Pokój

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Określenie stanowiska:
podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego.

Szczegółowe wymagania w załączeniu: DOCNabór na wolne stanowisko - podinspektor OC, ZK, CEIDG.doc


Pokój, dnia 23 lipca 2019 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Pokój

Informuję, że w postępowaniu w sprawie naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, OC i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Pokój, została wybrana Pani Mariola Bernacka zamieszkała w Karłowicach

u z a s a d n i e n i e

Kandydatka była jedyną osobą, która złożyła aplikację i spełniła wszystkie wymagania stawiane w ww. naborze.

W wyniku analizy złożonych  dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, podjęto decyzję o wyborze na ww. stanowisko Pani Marioli Bernackiej zamieszkałej w Karłowicach. Wykazała się ona znajomością obowiązujących na stanowisku przepisów, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, o które się ubiega, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.


Wójt Gminy   
/-/           
Barbara Zając

Wersja XML