Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na IX sesji w dniu 26.06.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

IX sesja Rady Gminy Pokój - 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto 2019-06-26 o godz. 14:01:16, a zakończono o godz. 15:49:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Gminy Pokój (14:03:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (14:57:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2018 rok (15:02:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2018 rok (15:04:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego (15:22:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników (15:25:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników (15:26:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (15:36:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (15:40:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:41:00)

Wyniki imienne:

Wersja XML