Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na VII sesji w dniu 24.04.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
VII sesja Rady Gminy Pokój - 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-04-24 o godz. 15:00:36, a zakończono o godz. 17:38:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jarosław Ciurla
 6. Jacek Gosławski
 7. Jerzy Jakubik
 8. Tomasz Krystosek
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Jacek Marczak
 11. Krystyna Piekarska
 12. Alicja Piszczałka
 13. Zenon Poprawa
 14. Piotr Sobek
 15. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (16:57:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół dla których Gmina Pokój jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019 (17:01:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pokoju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (17:03:00)

Wyniki imienne:

 


Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój (17:05:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie nieuchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych   będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. na terenie gminy Pokój na lata 2019-2021 (17:08:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu gminy Pokój na lata na lata 2019-2021 (17:11:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:16:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:17:00)

Wyniki imienne:

Wersja XML