Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji w dniu 27.03.2019 r.

Imienny wykaz głosowań radnych
VI sesja Rady Gminy Pokój - 27 marca 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-03-27 o godz. 15:01:31, a zakończono o godz. 16:37:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Edward Kania
 3. Renata Arendarska
 4. Tadeusz Baran
 5. Jarosław Ciurla
 6. Jacek Gosławski
 7. Jerzy Jakubik
 8. Tomasz Krystosek
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Jacek Marczak
 11. Krystyna Piekarska
 12. Alicja Piszczałka
 13. Zenon Poprawa
 14. Piotr Sobek
 15. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Pokoju (16:06:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej (16:07:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia po rozwiązanym Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju (16:08:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój (16:14:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Sołectwo Domaradz (16:20:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy wsi Krogulna (16:20:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką (16:21:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką (16:21:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec (16:22:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec (16:22:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec (16:22:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (16:26:00)

Wyniki imienne:


Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:27:00)

Wyniki imienne:

Wersja XML