Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój - referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi

Pokój, 26 marca 2019 r.

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
referenta  w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej
w Urzędzie Gminy Pokój

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 10
46-034 Pokój

Określenie stanowiska:
referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi

Szczegółowe informacje o naborze: DOCogłoszenie-referent-projekty.doc


Pokój, 25 kwietnia 2019 r.

Informacja

Nawiązując do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój z  26.03.2019 r. informuję, że nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

Barbara Zając   
(-)             
Wójt Gminy Pokój

Wersja XML