Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Pokój ogłasza nabór na wolne stakowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

Pokój, dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

Informuję, że w postępowaniu w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju, została wybrana Pani Magdalena Preuhs zamieszkała w Krogulnej

u z a s a d n i e n i e

Kandydatka była jedyną osobą, która złożyła aplikację i spełniła wszystkie wymagania stawiane w ww. naborze.

W wyniku analizy złożonych  dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, podjęto decyzję o wyborze na ww. stanowisko Pani Magdaleny Preuhs zamieszkałej w Krogulnej. Wykazała się ona znajomością obowiązujących na stanowisku przepisów, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wiedzę z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, o które się ubiega, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.


Wójt Gminy  
/-/         
Barbara Zając


Wersja XML