Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewóz dzieci z placówek przedszkolnych w Pokoju w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy przedszkolak.” w ramach RPO WO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

 

Zapytanie:DOCZapytanie ofertowe.doc
Formularz:DOCXFormularz ofertowy.docx
Wzór umowy:DOCWzór umowy.doc
 


Informacja z otwarcia i wybór najkorzystniejszej oferty: DOCInformacja 03.10.2018.doc
 

Wersja XML