Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.
Druga tura odbędzie się 4 listopada 2018 r.

Głosujemy w godz. 700 - 2100

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 2. Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 3. PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenie liczby radnych.pdf
 4. PDFWykaz urzędników wyborczych w województwie.pdf
 5. Podział Gminy Pokój na okręgi wyborcze
 6. Podział Gminy Pokój na stałe obwody głosowania
 7. PDFUCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgł..pdf
 8. PDFInformacja o warunkach udziału obywateli RP w wyborach.pdf
 9. PDFInformacja o warunkach udziału obywateli UE w wyborach.pdf
 10. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 11. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 12. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych członków komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Pokój
 13. PDFInformacja PKW - zgłaszanie kandydatów na Wójta.pdf
 14. PDFInformacja - zgłaszanie kandydatów na radnych.pdf
 15. PDFPostanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (załącznik Nr 19).pdf
 16. PDFINFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 10.09.2018 r.- skład komisji dyżury.pdf - korekta błędnej daty z 26 października 2018 r. na 26 września 2018 r.
 17. PDFUchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.pdf
 18. PDFZARZĄDZENIE NR 32.2018 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf
 19. PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pokój z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf
 20. PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój.pdf
 21. PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój.pdf
 22. Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych:
  1. PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych - WYCIĄG.pdf
  2. Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych - CAŁOŚĆ
 23. PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z  dnia 2 października 2018 r. o  zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pokój.pdf
 24. PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z  dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój.pdf
 25. PDFKOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO z 02.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia terminów pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w ustalonych siedzibach lokali wyborczych w gminie Pokój.pdf
 26. PDFKOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY POKÓJ z 11.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu szkoleń obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój.pdf
 27. PDFHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju w dniach 20 i 21 października 2018 r..pdf
 28. PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY POKÓJ.pdf
 29. PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój .pdf
 30. PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.pdf
 31. PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf
   

Wersja XML