Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW

DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.doc

 

 


Pokój, 28.04.2017 r.


W odpowiedzi na ogłoszenie  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. RACHUNKOWOŚCI NALEŻNOŚCI PUBLICZNO-PRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE FINANSÓW  wpłynęła 13.04.2017 r. jedna oferta od pani A. Cicheckiej zam. w Krogulnej. Oferta spełniła wymogi formalne.

 

Zatwierdzam
Barbara Zając
/-/
Wójt Gminy Pokój


                                                                                                                                                                          Pokój, 28.04.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pokój biorąc pod uwagę przeprowadzone postępowanie konkursowe wybrał kandydaturę pani A. Cicheckiej zam. w Krogulnej. Kandydatka spełniła wszystkie oczekiwania wykazane w ogłoszeniu o naborze.

Pracodawca zamierza zawrzeć z ww. osobą umowę o pracę od 1.05.2017 r.

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

 

Wersja XML