Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej

Referat  Planowania i Realizacji Strategii Gminnej:

Joanna Ptaszek -
Sekretarz Gminy Pokój
, Kierownik referatu
tel. 77 469-30-80 wew. 11 (sekretariat)
e-mail: j.ptaszek@gminapokoj.pl

Beata Baron - Podinspektor
tel. 77 469-30-80 wew. 41
e-mail: b.baron@gminapokoj.pl

drogi, inwestycje
gospodarowanie nieruchomościami

Ewa Bedka - Młodszy referent
tel. 77 469-30-80 wew. 30
e-mail: e.betka@gminapokoj.pl

Natalia Betkier - Podinspektor
tel. 77 469-30-80 wew. 31
e-mail: n.betkier@gminapokoj.pl

projekty samorządowe

Agnieszka Hadamik - Inspektor
tel. 77 469-30-80 wew. 31
e-mail: a.hadamik@gminapokoj.pl

projekty samorządowe, zamówienia publiczne

Aleksandra Kołodziejczyk - Inspektor
tel. 77 469-30-80 wew. 40
e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl

ochrona środowiska, ochrona zabytków

Regina Krzywoń - Młodszy referent
tel. 77 469-30-80 wew. 20
e-mail: r.krzywon@gminapokoj.pl

Marzena Olejnik - Inspektor
tel. 77 469-30-80 wew. 40
e-mail: m.olejnik@gminapokoj.pl

rolnictwo, gospodarka lokalami

Angelika Paluch
tel. 77 469-30-80 wew. 30
e-mail: a.paluch@gminapokoj.pl

projekty samorządowe, gazeta, promocja

Katarzyna Sowa - Referent
tel. 77 469-30-80 wew. 20
e-mail: k.sowa@gminapokoj.pl

projekty samorządowe

Dominika Wojczyk- referent
tel. 77 469-30-80 wew. 41

e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl

zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje,
gospodarowanie nieruchomościami

Wersja XML