Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

tel.  77/469-30-97, 469-30-85, 469-30-80
fax  77/469-30-80 wew. 22

e-mail:

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek 730-1530

Przewodniczący Rady Gminy Pokój - Wacław Kociencki i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pokój - Jacek Marczak pełnią dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700 w sali Sali Ślubów (biuro nr 18)

Przewodniczący Rady Gminy Pokój i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pokój przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700 w sali Sali Ślubów (biuro nr 18)

Wersja XML