Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 21 grudnia 2016 r. - informacja o składzie, siedzibie i dyżurach komisji

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju, powołana dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na 12 lutego 2017 r. podaje do wiadomości publicznej następujące informacje:

I. SKŁAD KOMISJI (po ukonstytuowaniu się w dniu 20.12.2016 r.)

 Lp.

Imię/imiona i nazwisko;

Miejsce zamieszkania

Funkcja pełniona
w Komisji
Podmiot zgłaszający kandydata
do Komisji
1. Ewa Zdzisława LIZAK
Pokój
Przewodnicząca Komisji Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)
2. Tomasz Krzysztof ZIMOCH
Pokój
Zastępca Przewodniczącej
Zastępca Przewodniczącej Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)
3. Krystyna Arleta ŁAKOMA
Pokój
Członek Komisji Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)
4. Jolanta Anna SZELĄG
Pokój
Członek Komisji Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)
5. Tomasz KRUSZELNICKI
Kozuby
Członek Komisji Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)
6. Sylwia Karina ZAJĄC
Pokój
Członek Komisji Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)
7. Elżbieta Klaudia KUKLOK
Jagienna
Członek Komisji Uzupełnienie składu
(art. 178 §5 Kodeksu wyborczego)

II. SIEDZIBA KOMISJI
Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8.
Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych - pokój nr 33 (I p.), tel. 77 46 93 080 wew.33.

III. DYŻURY KOMISJI w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 10.
Zgłoszenia list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój w okręgu wyborczym nr 10 Komisja będzie przyjmować w dni robocze:

Przewodniczący       
Gminnej Komisji Wyborczej
w Pokoju            
Ewa Lizak           

Wersja XML