Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 708/2 k.m. 3 - obręb Domaradz

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Działka nr 708/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072802/7;

a. powierzchnia działki 0,0935 ha;

b. działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny na nieruchomości gruntowej podłączony jest do sieci infrastruktury technicznej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Na działce znajduje się studnia z której woda doprowadzana jest do budynku mieszkalnego. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z ulicą. Od strony północnej to teren zabudowy mieszkaniowej. Strona wschodnia i południowa to tereny rolnicze. Działka jest kształtem zbliżona do prostokąta;

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 1 564,30 zł (zwolniona z podatku VAT);

e. sprzedaż w formie – bezprzetargowo (sprzedaż obecnemu najemcy)

f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, do 31 października 2016 r.

Uwagi:

Wersja XML