Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dostawa wyposażenia gastronomicznego w ramach operacji pt. Stworzenie warunków do przetwarzania produktów rolnych i gospodarki leśnej poprzez utworzenie Stobrawskiego Centrum Produktu Lokalnego w Fałkowicach
  Data modyfikacji: 21-10-2020 13:12
 2. Zarządzenie Nr OR.I.0050.45.2020 z dnia 20.10.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
  Data utworzenia: 20-10-2020 15:20
 3. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej opinii dla przedsięwizęcia pn. Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych "ZIELENIEC"o mocy do 3 MW (3 x 3 do 1MW) wraz z niezbędna infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji w miejscowości
  Data utworzenia: 19-10-2020 13:23
 4. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI SAMORZĄDOWYMI
  Data modyfikacji: 16-10-2020 14:11
 5. Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizęcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na dzialkach o nr 238, 234, 233/1, 230 w obr Zieleniec
  Data modyfikacji: 08-10-2020 12:34
 6. Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej na dzialkach o 238, 233/1, 230, 234 w obr Zieleniec
  Data modyfikacji: 08-10-2020 12:34
 7. Realizacja warsztatów:rękodzielniczych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020
  Data modyfikacji: 07-10-2020 13:51
 8. Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodego dla przedsięwizęcia polegajacego na przetwarzaniu dopadów skalsyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 poprzez kruszenie planowanego do realizacji w miejscowości Zieleniec
  Data utworzenia: 07-10-2020 09:22
 9. Deklaracja dostępności
  Data utworzenia: 02-10-2020 15:28
 10. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokój oraz informacje o stanie mienia
  Data modyfikacji: 30-09-2020 14:09
Wersja XML