Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu”
  Data modyfikacji: 22-07-2020 11:18
 2. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Data utworzenia: 22-07-2020 10:43
 3. Zawiadomienie społeczeństwa o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski na środowisko
  Data modyfikacji: 21-07-2020 13:33
 4. Zawiadomienie stron postępowania o wydanej opinii dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, 17 03 02 poprzez kruszenie
  Data utworzenia: 21-07-2020 12:26
 5. Zawiadomienie stron postępowania o odmowie wyrażenia opinii przez RDOŚ, czy dla przedsięwizęcia pn Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 1 07, zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
  Data modyfikacji: 21-07-2020 12:18
 6. Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój
  Data modyfikacji: 16-07-2020 10:56
 7. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce nr 112/1 ob. Zieleniec, KW OP1U/00071374/0
  Data utworzenia: 15-07-2020 14:30
 8. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej nr 305/1 a.m. 2 obręb Fałkowice, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071418/1
  Data utworzenia: 15-07-2020 14:23
 9. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Data modyfikacji: 14-07-2020 13:47
 10. Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  Data modyfikacji: 13-07-2020 09:49
Wersja XML