Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dostawa i montaż kotłów c.o. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pokoju
  Data modyfikacji: 23-11-2020 14:57
 2. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 25 listopada 2020 r. o godz. 15.00
  Data modyfikacji: 20-11-2020 07:58
 3. ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.
  Data modyfikacji: 16-11-2020 10:01
 4. Zawiadomienie społeczeństwa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 399 (obręb 0027) w miejscowości Domaradz, Gmina Pokój” na środowisko
  Data utworzenia: 13-11-2020 21:07
 5. Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój - 12 listopada 2020 r. o godz. 15.00 - SESJA ODWOŁANA
  Data modyfikacji: 12-11-2020 08:41
 6. Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój" usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice
  Data utworzenia: 04-11-2020 17:26
 7. Zawiadomienie stron postępowania o przekazaniu akt sparwy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” do Organu wyższego stopnia.
  Data utworzenia: 04-11-2020 16:58
 8. Zawiadomienie stron postępowania o przesunięciu terminu rozpatrzenia sparwy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice
  Data utworzenia: 04-11-2020 16:50
 9. Zawiadomienie osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 405/1, k.m. 2, obręb Domaradz o podjęciu postępowania administracyjnego
  Data utworzenia: 02-11-2020 18:05
 10. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna
  Data utworzenia: 02-11-2020 11:37
Wersja XML